Advies in volkshuisvesting

Ik ben Cees van Ierssel, ben na 10 jaar als welzijnswerker te hebben gewerkt in na-oorlogse probleembuurten, al weer 30 Jaar actief in de Volkshuisvesting.

 • 12 Jaar bij de Nationale Woning Raad (NWR) in Zuid-Nederland als (interim)directeur- of (interim)manager Wonen (Klant & Markt) en als beleids- en organisatieadviseur.
 • Daarna ruim 11 jaar in vaste dienst gewerkt als directeur of manager Klant & Markt bij kleine en middelgrote woningcorporaties in Noord Brabant, Gelderland en Zuid Holland.
 • Sinds september 2007 ben ik met Vroeg Pensioen en parttime zelfstandig adviseur en coach.
 • Ik was ook ruim 10 jaar docent aan 2 vakopleidingen bij FMH Wonen en 4 jaar visitator voor KWH in Rotterdam.
 • Vanaf 2011 adviseer en ondersteun ik op Saba en Sint Eustatius beide eilandbesturen en woningcorporaties.

CV

Naam Cees CH van Ierssel
Email info@ceesvanierssel.nl
Website ceesvanierssel.nl
Telefoon 06-13213774

Huidige functie

Zelfstandig adviseur en coach in de Volkshuisvesting.

Opleidingen en diploma’s 

 • Post academiale opleiding Bedrijfs- en Bestuurswetenschappen (NIVE)
 • Leergang Bedrijfskunde, Katholieke Universiteit Tilburg
 • Post HBO opleiding Sociaal Agogiek, Nijmegen
 • HBO Agogiek, Breda
 • HBS-A, Breda

Mijn werkervaring. 

 • Als welzijnswerker werkte ik aan vervalprocessen, leefbaarheid, buurt- en wijkbeheer.
 • Als beleidsadviseur adviseer(de) ik woningcorporaties bij hun strategisch ondernemings-plan en diverse beleidsvelden zoals: strategische voorraad en kwaliteit van dienstverlening.
 • Als organisatieadviseur ontwierp ik organisatiestructuren, begeleid(de) structuur- en cultuurverandering en begeleidde een drietal fusieprocessen tussen woningcorporaties.
 • Als directeur en manager Klant & Markt werkte ik bij diverse woningcorporaties.
 • Als docent gaf ik colleges aan 2 vakopleidingen: Sociaal Wijkbeheerders en Leefbaarheid, verzorgde incompany-trainingen ook bij Vlaamse huisvestingsmaatschappijen.
 • Als coach begeleid(de) ik directeuren en managers in processen van organisatie –en /of cultuurverandering. Ook was ik voor hen een strategisch en operationeel klankbord.
 • Als visitator voor Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector in Rotterdam heb ik bij 7 woningcorporaties visitaties over maatschappelijk presteren uitgevoerd.
 • Bestuurlijke ervaring heb ik opgedaan als lid van een Ondernemingsraad, als bestuurslid en commissaris bij 2 woningcorporaties en een welzijnsorganisatie, als bestuurslid van een Dorpsraad en als lid van diverse Bredase werk- en of klankbordgroepen.
 • In opdracht van een woningcorporatie adviseer ik sinds begin 2011 regelmatig de beide bestuurscolleges en lokale woningcorporaties op Sint Eustatius en Saba.