Advieswerk op Saba en St. Eustatius

Advieswerk voor Woonlinie op Saba en Sint Eustatius.

In de loop van 2008 besluit Woonlinie – een woningcorporatie met vestigingen in Woudrichem en Zaltbommel – tot samenwerking met 2 BES-eilanden: Saba en Sint-Eustatius op verzoek van VROM, het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Het doel is: het versterken van de volkshuisvesting op beide eilanden. Samen werken – zo ver van huis – op plekken met een andere woon- en leefcultuur, maar ook om onze Nederlandse kennis en ervaring met respect voor die andere cultuur, ter plaatse te integreren. Als dat lukt brengen we de volkshuisvesting daar op een hoger niveau, zoals door lokale partijen daar is gevraagd. Binnen overzienbare financiële risico ’s worden nieuwbouwprojecten ontwikkeld en gerealiseerd.

In overleg met het Ministerie en de eilandbesturen wordt de opgave op het gebied van de sociale woningvoorraad en leefbaarheid geformuleerd:

  • goedkope sociale huurwoningen bouwen,
  • de beide woningcorporaties financieel gezond maken en
  • de bedrijfsprocessen en werkorganisaties op orde brengen en daardoor een eigentijdse, gezonde woningcorporatie te maken.

Voor met name de laatste 2 opgaven ben ik gevraagd om eilandbesturen en woningcorporaties op Saba en Sint-Eustatius te ondersteunen en te begeleiden. Daarnaast is mijn taak om

  • projecten op het gebied van leefbaarheid te ontwikkelen en subsidieverzoeken daartoe in te dienen gelden te verwerven en
  • om de voortgang in de opgestelde en goedgekeurde woonvisies ter plaatse te bewaken.

Vanaf medio 2011 ben ik 1 tot 2 keer per jaar een of enkele weken op Saba en Sint-Eustatius om de opgelegde taken uit te voeren, de voortgang te bewaken van leefbaarheid en woonvisie door o.a. intensief overleg met eilandbestuur en woningcorporatiebestuur en de betrokken organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Eind 2014 zou ik voor 4 maanden als kwartiermaker op Sint-Eustatius worden gestationeerd om een verkenning en voorstelling te doen voor een meer toekomstbestendige beheerorganisatie voor sociale woningbouw, inclusief een profielschets en formatieplan voor bestuur en staf, voorstellen voor financierbaarheid en continuïteit van de bedrijfsvoering, verkoop van woningen en nieuwbouwplannen. Op basis hiervan zou BZK, Woonlinie en Eilandbestuur over de gewenste invulling en koers beslissen. Ondanks een door partijen ondertekende opdracht heeft het eilandbestuur besloten om alsnog wijzigingen in de vastgestelde opdracht te moeten aanbrengen waarmee BZK en Woonlinie niet konden instemmen. De projecten en samenwerking liggen sindsdien stil en woonlinie heeft met Sint-Eustatius de samenwerking gestopt, tenzij…. er in de toekomst….. Op Saba wordt de 2e fase voor nieuwbouw inmiddels voorbereid.